Logo Antoinette Bolt

Dossier, privacy en klachten.

Wanneer u bij mij in behandeling komt, leg ik een (digitaal) dossier aan, waar de verslagen van de behandelgesprekken in worden opgenomen. Dit dossier is beveiligd met wachtwoorden, waardoor het alleen voor mij toegankelijk is. Alle informatie in het dossier is vertrouwelijk. Ik deel informatie van cliënten nooit met derden, tenzij de cliënt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het dossier wordt na 1 jaar vernietigd na het laatste contact. Op verzoek van de cliënt kan het dossier ook eerder worden vernietigd.

Omdat u voor behandeling in mijn praktijk geen verwijzing nodig heeft van de huisarts, hoeven de gegevens over de behandeling ook niet bekend te zijn bij uw huisarts.

Soms overleg ik met een collega psycholoog – dr. L.J. M. Cornelissens, met wie ik al jaren samenwerk – als dat in het belang is van uw behandeling. In dat geval zal ik nooit persoonsgegevens noemen, zoals naam, geboortedatum of adres. Dus in dat geval is ook uw privacy gewaarborgd.

U kunt hier de volledige privacyverklaring nalezen.

Ik houd mij aan de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen):

Ik vind het erg belangrijk om goede zorg te bieden en respectvol met u om te gaan. Mocht u toch niet tevreden zijn, probeer dit dan met mij te bespreken. Ik zal zelf tijdens de behandeling ook met regelmaat vragen hoe u het verloop van de behandeling ervaart. Mocht u desondanks een klacht hebben, die we niet kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP.

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie P3NL.