Logo Antoinette Bolt

Psychologiepraktijk Antoinette Bolt.

Ik ben Antoinette Bolt. Na mijn VWO studeerde ik biologie aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ik jarenlang aan de Universiteit Utrecht, vooral in ondersteunende functies (onderwijsbeleid). De meeste jaren werkte ik bij de faculteit Sociale Wetenschappen, waar, tussen alle psychologen, mijn belangstelling voor psychologie groeide.

Ik studeerde psychologie en werk sinds 2008 als psycholoog. Ik heb als docent gewerkt en veel behandelervaring opgedaan bij een psychotherapiepraktijk in Arnhem. Sinds enkele jaren werk ik parttime in mijn eigen praktijk. Naast deze praktijk werkte ik jarenlang onder andere nog voor Psyon, een psychiatrisch expertise bureau.

 

Ik werk, zoals de meeste psychologen, eclectisch. Dat wil zeggen dat ik gebruik maak van methoden uit de diverse theoretische referentiekaders. Afhankelijk van uw klacht, uw persoonlijke wensen, draagkracht en hulpvraag, zal ik – in overleg met u – de best passende behandeling kiezen.  In die behandeling kunnen dus elementen zitten uit de cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, psychodynamische therapie, enzovoort.

Ik heb de meeste affiniteit en ervaring met een psychodynamische manier van kijken en behandelen. Dit komt erop neer dat ik samen met de cliënt, vanuit het hier en nu en de klachten die de cliënt ervaart, zoek naar de dieperliggende oorzaken en achtergronden en betekenis van die klachten. Meestal zijn er patronen te ontdekken. Wanneer die patronen zichtbaar worden, kan de cliënt ook gaan oefenen met het ombuigen van die patronen naar ander gedrag en zich anders gaan voelen. Ook de psychodynamische psychotherapie kent verschillende vormen. In 2015 volgde ik de basiscursus ‘Kortdurende steungevende psychoanalytische psychotherapie’. Een psychodynamische therapie hoeft niet altijd lang te duren, soms zijn tien gesprekken genoeg.

Meer informatie over psychodynamische behandelvormen is te vinden op de website van de NVPP.

Door bij- en nascholing en intervisie (overleg met collega’s) houd ik mijn kennis op peil en probeer ik mezelf te verbeteren. Ik ben lid van het NIP en ben gerechtigd het NIP keurmerk te voeren (Psycholoog NIP). Ik ben ook lid van de beroepsvereniging CVPPP en het KSGV.